Trumf

overcombIk was nog maar net naar beneden gesukkeld, half wakker en mij ook van geen aanslag op de mensheid bewust, toen mijn vrouw mij er ernstig op attendeerde: “Kun je dat geloven: Trump heeft gewonnen!”  Ik vreesde natuurlijk het allerergste (fatalistisch als ik ben), maar het viel echt reuze mee: er was zelfs nog koffie.

De kinderen waren ook bezorgd: “Papa, Trump heeft gewonnen!” en ik zei zoiets van “Remco, wij wonen nog altijd in België en dat is Amerika. De mensen in Amerika hebben gestemd en Trump heeft gewonnen, maar er is nog nooit een president geweest die Amerika helemaal heeft kunnen veranderen.”

Gisteren belde ik met m’n moeder om een bezoekje te regelen en ze zei: “Ja, goed dat ge belt, ik was nog maar zjuust terug van winkel, want we waren zo laat opgestaan. Ik kon weer ni slapen, naar de verkiezingen in Amerika gekeken, hebt ge dat gezien van dieje… euh… Trumf? Ik ben onze pa nog gaan oproepen want die sliep al…”

Neen, ik had het niet gezien. Ik lees geen kranten en kijk geen nieuws meer, maar het is duidelijk dat zelfs zo er geen ontsnappen aan is. Het is ook niet correct: ik lees en kijk wel, maar enkel in meta-modus: niet om te kijken wat er gebeurd is, maar om te zien hoe er bericht wordt.  Vooral dat vond ik net zo angstaanjagend: de absolute éénstemmigheid in de afkeuring van een presidentskandidaat zowel in Europa en US, bij democraten en zelfs bij veel republikeinen, ter linker en ter rechter zijde, door oud en jong, in mainstream – en sociale media…

In het postmoderne discours maakt de connotatie niets meer uit: of je iemand ophemelt of uitscheldt maakt niet zoveel meer uit.  Het is minder belangrijk wat er over je gezegd en geschreven wordt dan hoeveel er over je wordt bericht.

De beste beschrijving lijkt mij: This presidential election had ‘Trump’ written all over it — no wonder that this was the name that came out of the ballot box.

Blind Connie Williams – Precious Lord, Take My Hand

I don’t know of any blues heroes for whom there isn’t even a recorded year of death, I have never seen a clip that struck me on my path like this one and I never read so many people experiencing exactly the same when they hear Blind Connie Williams for the first time.

He only did one recording session, on the 5th of May 1961 in Philadelphia, for Pete Welding‘s label, on which he played both guitar and accordeon. Most of these tracks are available on Youtube. This clip, however, is a true gem because there are only 1 or 2 pictures of Williams. The only other source of info are the liner notes of the album. The catalog number also makes clear that it wasn’t issued until more than a decade later: Testament T-2225 (1974)

The song was actually written by Thomas A. Dorsey (1899-1993):

His first wife, Nettie, who had been Rainey’s wardrobe mistress, died in childbirth in 1932. Two days later the child, a son, also died. In his grief, he wrote his most famous song, one of the most famous of all gospel songs, “Precious Lord, Take My Hand”. Unhappy with the treatment received at the hands of established publishers, Dorsey opened the first black gospel music publishing company, Dorsey House of Music.

The musical basis was taken from an older, traditional hymn and is generally played in a death march like tempo. It was Martin Luther King’s favorite song, who specifically liked Mahalia Jackson’s version, which I give here by way of reference as to how the song usually sounds.

Connie’s version is musically very different from the traditional version and could be transcribed as a traditional 8 bar blues:

PreciousLord_V01

 

 

 

 

 

But what Connie is playing contains almost every passing chord from the gospel book:

PreciousLord_v02

 

 

 

 

 

This may look infinitely intricate, but it isn’t. Connie’s guitar is tuned in open G tuning (DGDGBD tuned down to CFCFAC), so this will mostly be one or two finger chords; F7 – F6 is x00003 – x00002. There are a lot of rumours on the internet that he would be using Vestapol tuning, but the album track on guitar are all in G and detailed analysis of the video will show him picking the root bass on the second string, which is G (tuned down to F).

connieslide

 

 

 

 

 

 

 

PreciousLord_v03

 

 

 

 

 

You could even take it a bit further: replace the Gm-like chord C7/G by a D7 and extend the walkdown which started on line 3 to include line 2. It would then virtually span an octave and a half, from “lead me on” until “storm.” It would change the lead a bit, but it need not. Connies steady singing seems almost independent of the changes he plays… and it always works.

It was a real revelation to see how flexible gospel chords are. You could almost go anywhere with the last line:

preciouslord_variationslastline

 

 

I haven’t figured out how to play it in open G, I hardly know anything in this tuning (contrary to open D), but this video of Lonesome Joseph playing another Blind Connie Williams track in open G, reveals a lot the positions:

 

 

De spelling van ‘bieb’

In het huidige spellingsonderwijs bestaat een categorie van woorden die vroeger niet bestond: de banaanwoorden. Hierover wordt de kinderen aangeleerd: opgelet deze woorden spreken we uit met een korte klank, maar spellen we met een open lettergreep.

Natuurlijk is het zo dat vooral in Brabant en Antwerpen men over bannaan, aggent en bibbliotheek spreekt, maar dat is niet de algemene uitspraaknorm, zelfs niet voor alle Vlaamse regio’s. In de plaats van de kinderen de correcte uitspraak te leren ‘baanaan’, ‘aagent’ en ‘bieblieotheek’, krijgen ze een extra spellingsregel te verwerken. Ik heb hierover eerder dit stukje geschreven.

Hieronder nog een berichtje van de bierkaai…

Geachte heer

U schreef het volgende bericht :

Je naam: JB

Je boodschap:

Beste,

Ik ben echt niet zo’n mierenneuker waar het spelling betreft, maar in sommige gevallen geldt er geen genade, zeker als het instanties zijn die een voorbeeldfunctie te vervullen hebben.

Het woord ‘bibliotheek’ heeft vooraan en open lettergreep en je zegt dan ook ‘bieblieoteek’. De verkorte vorm is dan ook ‘bieb’ en op die manier buy celexa 40 mg geschreven in alle naslagwerken te vinden.

Door jullie logo schrijft heel Vlaanderen dit woord zeker verkeerd. Een gemiste kans!

 Johan

 

Ik stuur uw opmerking door naar de organisatie die de promotie organiseert voor de openbare bibliotheken.

Met vriendelijke groeten

Theo G

Ondersteuning lokale bibliotheken

Local Libraries Support

Bibnet vzw

www.bibnet.be

Priemstraat 51

B-1000 Brussel

————-

Beste

Bedankt voor uw mail.

De keuze voor de Bib is zeer bewust gebeurd. Van Dale bevestigt dat bib Belgisch is, en dat is ook wat de Vlaamse openbare bibliotheken zijn.

Het Groene Boekje – zoals u als talenliefhebber wel weet: normen- en waardenloos, anders dan Van Dale – verwijst van bib naar bieb en omgekeerd.

Sinds de lancering is het Bib-logo zeer goed ingeburgerd geraakt.

Wij worden dagelijks overtuigd van de meerwaarde van dit sterke ordering valtrex online cheap generic merkbeeld en zien geen argumenten om te wijzigen.

Met vriendelijke groeten

Maja C
Coördinator team Publiekswerking

LOCUS vzw

Priemstraat 51 ~ B-1000 Brussel
T: 02/213.10.49 ~ F: 02/213.10.39
E: majacxxxx@locusnet.be ~ W: www.locusnet.be

Hypnerotomachia Poliphili als 15e-eeuws sponsoringstraktaat

Er zijn mogelijk vele betekenislagen te ontwaren in de Hypneromachia Poliphili, indien je een idee wilt hoe dat er zou kunnen uitzien, bekijk dan hoe Dante zelf de verschillende structuurlagen van de Divina Commedia uitlegt in een brief aan Cangrande (1). Zelfs Dante zegt duidelijk dat er enerzijds het letterlijke of historische (voor hem zijn dit synoniemen) niveau is en anderzijds het niet-letterlijke (allegorisch is de brede zin: ‘iets anders zeggend’) niveau. Dit allegorische niveau kan zelf allegorisch, moreel of anagogisch van aard zijn.

Het is prachtig om het van een meester zoals Dante zelf te horen: het eerste niveau van lezen is het letterlijke niveau, het historische niveau. Er zijn toch een aantal zaken die opvallend zijn aan de historische context van de originele editie van de Hypnerotomachia, namelijk Venetië 1499.

Venetië, 1499

Venetië was sinds de instorting van het West-Romeinse rijk (in 410 n. Ch. neemt Alarik Rome in) een toevluchtsoord voor rijke handelslieden die bescherming zochten van de invallen van de Hunnen, Visigoten en andere stammen. Het is werkelijk in een moeras op als paaldorp begonnen, omdat men daar de meeste bescherming van de barbaren had, schepen was enige omvang liepen gewoon vast in het moeras. Venetië, omdat het geen eigen grondstoffen bezit, is aangewezen op handel en scheepvaart en ontwikkeld dan ook snel een geprivilegieerde handelspositie met het nieuwe centrum van de middellandse zee: Byzantium aka Constantinopel aka Istanbul. (2)

In 1082 wordt het eerste moderne handelsverdrag getekend tussen Venetië en Constantinopel en het zal de basis vormen voor een eeuwenlange verbintenis tussen de twee steden. Toch is het niet al rozengeur en maneschijn, zo blijkt. Wanneer de 4e kruistocht via Venetië komt, slagen de Venetianen erin het doel van de kruistocht die religieus was, om te buigen naar een aanval op Constantinopel, die uiteindelijk lukt en de Venetianen gedurende een halve eeuw controle geeft over grote delen van de stad. In 1261 neemt de Byzantijnse keizer terug bezit van de stad, die vervolgens verkiest met Genua handel te voeren.

Het handelsverdrag en de Venetiaanse vestigingen in Byzantium blijven natuurlijk een feit en deze stad was waarlijk het centrum van de beschaving in de loop van de hoge en late middeleeuwen. Het Ottomaanse rijk was zich al sinds de 11e eeuw aan het consolideren, geholpen natuurlijk door de verminderde van Constantinopel na de plunderingen. Vanaf de 14e eeuw trokken de Turken Griekenland binnen en de meeste geleerden (en hun kennis in manuscripten) zochten veiliger oorden op in Constantinopel en deze stad wordt de locatie bij uitstek waar tegen het einde van de middeleeuwen de herbronning aan de klassieke teksten kan beginnen. Het wordt gedurende 200 jaar een plaats waar het beste van de Egyptische, Griekse, Romeinse, Joodse en Ottomaanse cultuur samenkomen. Het is deze mengelmoes van culturele kruisbestuivingen die doorheen de Poliphile waait, maar er is ook de rouw, om het verlies. Van wat waar en hoe?

De val van Constantinopel, 1453

Niemand van de lezers uit 1499 zou dit boek kunnen lezen zonder terug te denken aan 1453: Constantinopel valt, wordt ingenomen door de Turken en de hele stad, voorheen een architecturaal wonder, komt in verval. Hier een tekening uit 1600, de renbaan, met losse zuilen en obelisken in het midden.

constantinople_hippodrome De uitgever van de Hypnerotomachia, Aldo Manuzzi, begint zijn carrière in 1590 met enkel niet-klassieke Griekse uitgaves, maar begint vanaf 1495 met zijn uitgaves van Aristoteles. Dan volgen Aristophanes, Thucydides, Sophocles, Xenophon, Herodotus en Demostenes. Manuzi publiceert niet omdat hij de teksten leuk vind, maar omdat ze op het punt staan verloren te gaan. Dat maakt zijn onderneming niet minder commercieel, groffer geformuleerd zou je kunnen zeggen dat hij de juweeltjes uit de Byzantijnse bibliotheek steelt en ze voor de zwijnen gooit voor wat schamele parels.

De Venetiaans-Ottomaanse oorlog

Alle uitgaven van Manuzio trachten ofwel het klassieke buy celexa 10mg erfgoed te bewaren, ofwel een ontluikend Italiaans nationalisme (met Dante en …) en de Hypnerotomachia tracht een scharniertekst te zijn. Ik ga hier met opzet voorbij aan de illustere figuur van Francesco Colonna, die de auteur zou zijn volgens het acrostichon in de hoofdstuktitels. Voor mij is hij deel van de fictie, hoewel misschien gebaseert op een bekend stadsfiguur. De uitgeverij en plaats van uitgave is een veel stabieler, doch breder uitgangsbasis om de publicatie te bekijken. Tussen edities van grote Italiaanse dichters en de giganten van de klassieke letterkunde, komt Manuzio plots met dit vreemde boek op de proppen.

Geen enkele tekst van een Latijns of Grieks auteur vertelt het verhaal van de Hypnerotomachia, waarin Poliphilus in een droom (als ware het een tv-journaal) van Treviso in Italië naar een geruïneerd Constantinopel werd geteleporteerd. En er is een reden waarom men dit in 1499 in herinnering wil brengen: de eens zo machtige Ventiaanse vloot krijgt in de zomer 1499 rake klappen van de Turken tijdens de eerse slag bij Lepanto3: het droomvisioen van Poliphilus slaat niet op de historische vernietiging van Constantinopel 50 jaar eerder, maar waarschuwt ook voor een mogelijke vernietiging van de Venetië, wiens macht op dat moment inderdaad al aan het tanen was. Los van alles filosofische wijsheden en esoterische, alchemistische spelletjes in de ontstaansruimte van dit boek heel concreet: het kan zelfs als een politiek manifest of een fondsenwervingscampagne voor de oorlog tegen de Turken gezien worden.

De Venetianen die dit boek ergens in 1499 in de handen kregen (de rijke handelslieden natuurlijk) wisten natuurlijk dat er een oorlog gaande was en waren zich bewust van welke vernietiging een oorlog met zich meebrengt. Oorlog was in die tijd: stad aanvallen, plunderen (troepen betalen) en alles wegsleuren wat niet te zwaar of te heet is – en er was wat te halen op San Marco.

Treviso, 1467

De Hypnerotomachia echoot de vernietiging van Constantinopel in 1453, die op haar beurt de val van Rome 1000 jaar eerder in herinnering brengt, maar projecteert ook in de toekomst, en niet alleen als een waarschuwing. Het gaat hier over het opmerkelijke stukje tekst aan het einde van het boek, waar de droom van Poliphilus een exacte plaats in tijd en ruimte krijgt:

Te Treviso, waar Polifiel in de mooie ketens van de liefde door Polia werd vastgehouden in het jaar duizend vierhonderd zevenenzestig, op de eerste dag van de maand mei. (Kerver 1554:157b – mijn vertaling)

Treviso sloot in 1339 aan bij Venetië na jarenlang de inzet te zijn geweest van oorlogen tussen de plaatselijke koninkrijken. Het werd zo Venetiës eerste nederzetting op het vasteland. Na een korte periode onder Oostenrijks bewind, kwam het terug naar de Venetianen die onmiddellijk de stad begonnen te versterken met omwallingen. Die werden nogmaals uitgebreid en verbeterd in de 15e eeuw door meesterarchitect Fra Giovanni Giacondo (1433-1515), een dominicaner monnik die later tot de franciscanen toetrad en de architect van de versterking rond Treviso was. Opmerkelijker nog, hij had ook contacten aan het Franse hof te Parijs voor de herstelling van de Notre Dame de Paris en ontdekte daar tussen 1496 en 1499 de brieven van Plinius. Hij liet die later via de Venetiaanse ambassadeur aan Aldo Manuzio bezorgde, die ze enige tijd later publiceerde. (4) Hij werd zelfs adviseur van Lodewijk XII, de vader van de Franse renaissancekoning Frans I die een privilige verleende aan Kerver voor het alleenrecht op het verspreiden van de Hypnerotomachia). Dit was voornamelijk omdat Venetië Frankrijk steunde in hun oorlog tegen de koning van Napels. De relatie Constantinopel – Venetië – Parijs is dus geen toevalligheid, maar een bestaande historische connectie. De banden tussen Venetië en het Europese binnenland dateren al van in de tijd van de Byzantijnse ban, na de vierde kruistocht.

DB notes

I don’t even want to write DB…

but more and more I believe it should be written even that it can be written. At this stage of the project, I am trying to search out intelligent minds to feed them some of this stuff and see how they react. The only reaction I’ve had so far is like water off a duck, there is  no other expression I can think that would describe it better. But I’m only just trying to build a water canon to shoot those ducks: you’s never been said that you cannot get a duck wet per se, you can, the matter is all about applying enough water at the same time. The various lines or threads that will constitute DB will have to apply a of blow after blow effect, strengthening the general conclusion. The idea is to exemplify the main anarchistic tenor of the book in general in various generic celexa prices chapters that apply the basic philosophy to an actual purchase amoxicillin generic amoxil online cheap antibiotics field (food, work, arts, religion, animals, school, love/sex, substances, …) only to show their predestined demise in ultimate and direct terror oppression. This concerted implosion would then have to be turned back unto the basic narrator position. Ultimately it may even have to be an autobiographical framework even for the narrator.  I remember going to see ODG in 2001 or something, didn’t even know why I went there, but I felt terribly useless, sad and totally out of it. He suggesting me starting to write, and I asked him “for whom?” He just shrugged his shoulders. Only when you know why it feels so bad, it may start to hurt so good. The reader will conclude: “oh man, I am just like Hitler!”

 

Back in the USSR, Part II — Roadburn/013 revisited

roadburn01

Well, it seems Van Den Brand has a somewhat misconstrued conception of American society and ‘art.’  The US Government does still subsidize it, it just considers popular art an “intellectual curiosity” not worth giving any money to.  All popular music that came from America, and I’m sure both Jurgen and the author of above piece will agree, came about a climate where the state didn’t subsidize it at all.  One could even say that the real roots of American music is the illegal liquor circuit of the 30’s They only give money to what one tends to call ‘high art,’ but maybe there is something to be said about keeping great pieces of historical art available to the public.

The above opinion piece is addressing the issue from the typical left wing hippie perspective…. are the corporate powers going to take over the music business? Sadly, it takes this question nowhere: we cannot help it, maybe it isn’t such a big thing, maybe it’s even productive. All these are correct observations, but kind of superfluous.  It starts out be relevantly showing how without commercials on radio station, popular music wouldn’t even have existed in the form we know today.  The article is critical of corporate business influence on music, hardly something new, but makes no mention generic antibiotics purchase cipro online cheap ciprofloxacin s of the state corporate influence and impact on the cultural scene in central Europe.  This is something entirely new and is never written about in local press… and for a very good reason.  It cannot be examined in the space of Gonzo Circus either, for the very same reason.

It is Van Den Brand’s opinion, that US government has gradually stepped back from funding popular art, but that in Europa this hasn’t happened yet.  I think this is absolutely wrong: the state has never sponsored or funded popular music in any way, anywhere. It’s been an evolution in Belgium, and maybe in the Netherlands too, of the government to take complete control of the cultural scene.  Not because they want to sell an ideology (who cares about ideology?), but because of the business interest involved.  They are programming cool stuff alright, but they are leaving no space individual initiative, or real grass root art (just a band playing in a pub, for example)…

Who is Jurgen? Can he live off Roadburn, a broadly marketed and popular niche concert series?

roadburn02

Not only does he manage ‘Roadburn Production,’ which is a non-profit organization with almost no employees, he has his own record label, but more importantly, is working for the city of Den Haag as a sport reporter since late 2012.  Nevertheless, the rest of his cv doesn’t show any proof of studies or experience in this field. Of course, a lot of young people in Den Haag would love this job, but that is something which you will have to arrange with most important political party in that city.  Let’s have a quick look:

roadburn03

Pvda is the mainstream socialist party in the Netherlands. But the Roadburn festival is housed in the cultural center (city property) of Tilburg, that’s another city.  For the heck of it, let’s check political majority there:

roadburn03

 My point: 15 years ago these niche concerts already existed, but they would take place in a tent of forest, done by volunteers, very small scale. You would pay €5 a ticket a day, beer would be cheap and the guys taking the effort to organize it would actually make some money on the beer sale to support the whole thing.  Nowadays, going to a metal meeting like this would be the same, except that it takes place in a multi-million euro culture temple. This temple is leased by the socialist politicians to their Roadburn friends (while still providing business to their friends through catering contracts), who pay full price, but charge this to the metal schwarzkopf hippies:

roburnticket

4 days of rock is in itself insane, especially when it’s in the middle of a very nice an clean Catholic town as Tilburg.  And sadly, also ticketservice is allowed to make a buck for a concert that has a few thousand visitors.  Let’s hope a commercial company such as Red Bull takes over sponsorship of Roadburn, I bet they would love to, prices would drop radically, but tell me … do you want to be backed by a commercial brand or the Dutch socialist party. That’s the choice we have.

Still, Popdium 013 Tilburg is a commercial buy cheap celexa venture — today they play 80’s & 90’s music for an entrance fee of €10. If you would go to a bar you could have 5 beers for that money, and get the crappy music for free. Next Tuesday however, the rock is really on:

whitesnakes

Whitesnakes play 013’s Jupiler Room (2000 capacity) — ticket prices is €54 (+ charges), i.e. a little over $72, while today you can see them in Croatia for €26.66, that’s less than half the price and you keep sleep in the next day…

whitesnacroatia

 

Of course the people in Croatia don’t have a much money to spend to rock concert, and the venue is in fact an ice hockey stadium.  The point is that I do not think that a professional rock band such as WhiteSnake steps away with less money from the Croatia concert.  But let’s have a look at the prices of the next WhiteSnake gig in the US.

whitesnakeus

 

In Tilburg, you would pay almost €60 to get into the gig, held in a government owned cultural center and not even get a seat.  In comparison, the US venue is owned by a private gas and electricity firm, DTE Energy.  This is not quite Red Bull yet, but does it matter?

Before anybody mention generic antibiotics purchase cipro online cheap ciprofloxacin s Ethias Arena in Hasselt, please check the history of the Ethias, a formerly insurance company owned by the city and towns, hence heavily politically affiliated.

The result seems to be that kids can get into the concert for as ‘little’ as €18, less than a third of the price.  But it is even less, if you consider that everybody working at the US WhiteSnake concert that night is getting paid for his or her work.  This may seem a ludicrous point to mention generic antibiotics purchase cipro online cheap ciprofloxacin , until you understand that the bar staff at these socialist, governmental-owned, are volunteers.  The banners on the front page (not the main color of the website), make it perfectly.  Do you want to work for 013?

013wannawork

 

While in fact they mean: do you want to work for free? do you want to be a slave?

013work4free

Surely, they don’t mean you get nothing in return? Well, no real money (which you don’t need if you are a student and you are young anyways).  We will pay you you with experiences, a social networkconnections to people…. but we expect you to work at least 3 nights a month for us, e.g. serving beer from 18pm – 2am.  Some of the regular slaves have been slaving there for 10 years, and it looks as if you have to do dirty work for a year or 5 before you can even work at the bar…

013_workwork

 

So, we Europeans, pay 3 times as much taxes for the government to invest in cultural centres where you pay 3 times the prices of a rock concert and double for a cheap beer that almost gets thrown in your face by that 21 year old blonde volunteer bitch behind the bar because by now she’s realized that the only way to advance her career in cultural journalism is on her knees in the manager’s office…

Still, I should add that they do serve Southern Comfort at 013 – in effing cheap plastic cups for an amount that escaped me due to the coin system.

I can only pray that WhiteSnake, any of the Roadburn metal bands or either of them hardbodied blondes will take this te wrong way… somebody is walking away with a lot of money in terms of investments, and it isn’t either of them.

gonzo_necessary_evil

If the younger generation is more aware of modern corporate marketing, that’s all too well, but more importantly, both they and the author are absolutely blind to what’s really going on.  If Roadburn is making a deal with Scion A/V than it is thanks to and to the advantage of political connections.  Sure there are private investors involved in all these projects, but they are all only politically selected.

Some people think I have something against any form government funding. I don’t think anybody in their right mind want to close down their national museums.  This is about the government not funding anything at all, but investing tax money to have commercial friends reap the fruits while, relying on volunteer work and charging top prices for tickets and drinks.

And they control the programming…

Now you got what you want — do you want more?

ZJ

Psychiatry

When I was younger, I didn’t believe in psychology at all.  It look sort of a girl thing to relate reality more to thoughts and words than to action.  At university studying literature, I was fiercely opposed to any form of psychological reading.  The diazepam online buy valium cheap no prescription psychology at work when reading is that of the readers, not that of the author.  There is no external truth that can come to you through reading directly, because it is always first filtered through the mind of the reader.  The result of reading (often, for me, this is a piece of writing) can only contain some truth about the reader.  Still, I believe this truth, however flimsy, is the only piece of ‘truth’ cheap celexa online that can be had in this life.

-Who are you to criticize everybody and everything?
-I don’t know who I am, so I am just trying to be ‘me’ in my confrontation with reality.

I visited some psychiatrists, looking for truth about me, but it seemed like such an endless path to explain everything, before then surrendering to a “now you tell me what to do” that would never work. So, despite all, I had to conclude that

a psychiatrist is a psychiatric patient who has managed to turn their therapy into a financial enterprise.

"You really can't draw fuck, but the text are kinda funny." -- "I don't draw cartoon because I have something to say, but to find out what I've got to say."
“You really can’t draw fuck, but the text are kinda funny.” — “I don’t draw cartoon because I have something to say, but to find out what I’ve got to say.”