Trumf

overcombIk was nog maar net naar beneden gesukkeld, half wakker en mij ook van geen aanslag op de mensheid bewust, toen mijn vrouw mij er ernstig op attendeerde: “Kun je dat geloven: Trump heeft gewonnen!”  Ik vreesde natuurlijk het allerergste (fatalistisch als ik ben), maar het viel echt reuze mee: er was zelfs nog koffie.

De kinderen waren ook bezorgd: “Papa, Trump heeft gewonnen!” en ik zei zoiets van “Remco, wij wonen nog altijd in België en dat is Amerika. De mensen in Amerika hebben gestemd en Trump heeft gewonnen, maar er is nog nooit een president geweest die Amerika helemaal heeft kunnen veranderen.”

Gisteren belde ik met m’n moeder om een bezoekje te regelen en ze zei: “Ja, goed dat ge belt, ik was nog maar zjuust terug van winkel, want we waren zo laat opgestaan. Ik kon weer ni slapen, naar de verkiezingen in Amerika gekeken, hebt ge dat gezien van dieje… euh… Trumf? Ik ben onze pa nog gaan oproepen want die sliep al…”

Neen, ik had het niet gezien. Ik lees geen kranten en kijk geen nieuws meer, maar het is duidelijk dat zelfs zo er geen ontsnappen aan is. Het is ook niet correct: ik lees en kijk wel, maar enkel in meta-modus: niet om te kijken wat er gebeurd is, maar om te zien hoe er bericht wordt.  Vooral dat vond ik net zo angstaanjagend: de absolute éénstemmigheid in de afkeuring van een presidentskandidaat zowel in Europa en US, bij democraten en zelfs bij veel republikeinen, ter linker en ter rechter zijde, door oud en jong, in mainstream – en sociale media…

In het postmoderne discours maakt de connotatie niets meer uit: of je iemand ophemelt of uitscheldt maakt niet zoveel meer uit.  Het is minder belangrijk wat er over je gezegd en geschreven wordt dan hoeveel er over je wordt bericht.

De beste beschrijving lijkt mij: This presidential election had ‘Trump’ written all over it — no wonder that this was the name that came out of the ballot box.

De spelling van ‘bieb’

In het huidige spellingsonderwijs bestaat een categorie van woorden die vroeger niet bestond: de banaanwoorden. Hierover wordt de kinderen aangeleerd: opgelet deze woorden spreken we uit met een korte klank, maar spellen we met een open lettergreep.

Natuurlijk is het zo dat vooral in Brabant en Antwerpen men over bannaan, aggent en bibbliotheek spreekt, maar dat is niet de algemene uitspraaknorm, zelfs niet voor alle Vlaamse regio’s. In de plaats van de kinderen de correcte uitspraak te leren ‘baanaan’, ‘aagent’ en ‘bieblieotheek’, krijgen ze een extra spellingsregel te verwerken. Ik heb hierover eerder dit stukje geschreven.

Hieronder nog een berichtje van de bierkaai…

Geachte heer

U schreef het volgende bericht :

Je naam: JB

Je boodschap:

Beste,

Ik ben echt niet zo’n mierenneuker waar het spelling betreft, maar in sommige gevallen geldt er geen genade, zeker als het instanties zijn die een voorbeeldfunctie te vervullen hebben.

Het woord ‘bibliotheek’ heeft vooraan en open lettergreep en je zegt dan ook ‘bieblieoteek’. De verkorte vorm is dan ook ‘bieb’ en op die manier buy celexa 40 mg geschreven in alle naslagwerken te vinden.

Door jullie logo schrijft heel Vlaanderen dit woord zeker verkeerd. Een gemiste kans!

 Johan

 

Ik stuur uw opmerking door naar de organisatie die de promotie organiseert voor de openbare bibliotheken.

Met vriendelijke groeten

Theo G

Ondersteuning lokale bibliotheken

Local Libraries Support

Bibnet vzw

www.bibnet.be

Priemstraat 51

B-1000 Brussel

————-

Beste

Bedankt voor uw mail.

De keuze voor de Bib is zeer bewust gebeurd. Van Dale bevestigt dat bib Belgisch is, en dat is ook wat de Vlaamse openbare bibliotheken zijn.

Het Groene Boekje – zoals u als talenliefhebber wel weet: normen- en waardenloos, anders dan Van Dale – verwijst van bib naar bieb en omgekeerd.

Sinds de lancering is het Bib-logo zeer goed ingeburgerd geraakt.

Wij worden dagelijks overtuigd van de meerwaarde van dit sterke ordering valtrex online cheap generic merkbeeld en zien geen argumenten om te wijzigen.

Met vriendelijke groeten

Maja C
Coördinator team Publiekswerking

LOCUS vzw

Priemstraat 51 ~ B-1000 Brussel
T: 02/213.10.49 ~ F: 02/213.10.39
E: majacxxxx@locusnet.be ~ W: www.locusnet.be

De rechtstaat is (gelukkig) een atheïstisch gegeven

…de neutraliteit van de overheid is niet noodzakelijk een atheïstisch project. Wie dat denkt toont precies de onmogelijkheid om buiten de religie te treden: neutraliteit wordt dan niet-godsdienst, alsof neutraliteit meteen impliceert dat elke burger atheïst moet worden.

http://tinnekebeeckman.com/2013/05/29/neutraliteit-is-geen-atheistisch-project/

Wat Beeckman hier eigenlijk bedoelt is: het is niet omdat we neutraliteit van bestuur willen dat we tegen religie zijn. Of nog: we willen religieuze praktijken bannen uit openbare functies, maar niet uit de maatschappij.

Was dat eigenlijk ooit de vraag?

Het lijkt alsof deze doctor in de Moraalwetenschappen er niet in slaagt een onderscheid te maken tussen de publieke (seculiere vs godsdienststaat) en de private sfeer (theïsme/atheïsme)

“Dat is volgens mij niet de betekenis van een seculiere staat. Seculier wil zeggen dat je je als burger niet in eerste instantie vanuit een geloof bepaalt. Eerst ben je lid van een gemeenschap, dan pas gelovige, van welk (niet-)geloof ook.”

Het begrip ‘seculiere staat’ wordt hier uitgelegd met “dat je je als burger niet op de eerste plaats vanuit geloof bepaalt.” België is een seculiere staat, maar er zijn zeker burgers die de nationaliteit hebben en toch hun eigen identiteit vanuit het geloof bepalen.

“Aanvaarden alle inwoners van dit land de grondwet, of de democratisch gestemde wet, als grond van het recht, of willen ze in eerste instantie de woorden van een profeet als basis van de wet aanvaarden? Dat is de kernvraag van een seculiere staat.”

Wat maakt het eigenlijk uit. Met een Belgisch paspoort zul je voor je misdaden tegen de wetten in België vervolgd worden. Of je ze nu ‘aanvaardt’ of niet. Deze dagen staan in Leuven leden van een sekte terecht voor de dood van een medelid. De sekteleider beweerde dat de vrouw niet celexa online usa echt dood was en zou wederopstaan. Aangezien hij recent zelfmoord gepleegd heeft, is hij niet op het proces, maar we kunnen ons wel een religieuze verdediging van illegale feiten voorstellen. Hij zou bijvoorbeeld kunnen beweren dat hij de vrouw niet heeft gedood, maar “onsterfbaar gemaakt”. Al is de maatschappij, de mensen niet goddeloos, het recht is dat gelukkig wel: een dergelijk excuus voor moord wordt in een rechtzaak niet aanvaard. De rechtbank beschouwt religie wel als fictie… en gelukkig maar.

De kernvraag die zij hier niet formuleert is: als we met een seculier, democratisch model beslissen om over te gaan op theocratisch model, is dat dan een geldige keuze. Het is vergelijkbaar met de vraag waar ik als jongeling mee vocht: als je op democratische wijze de democratie afschaft, geldt dat dan? Het antwoord is natuurlijk: als je zoveel democratische macht hebt dat je de democratie kunt afschaffen, waarom zou je dan nog meer macht willen?

“niet God, maar alleen de mens creëert de geldende wet in de samenleving. En in die samenleving, aldus Verlichtingsdenkers, ben je in eerste instantie – jawel – burger, niet atheïst, katholiek, moslim of boeddhist. Los van hoofddoeken aan loketten en aanverwante thema’s, is dit de fundamentele vraag.”

Ik ben in de eerste plaats mijn eigen irritante klootzakkerige zelf, nog voor ik ‘Belgisch staatsburger’ ben, want ook dat is maar relatief en kan misschien ooit ook nog eens veranderen. De theoretische kwesties beslechten, dat is een koud kunstje, maar dit debat aansnijden zonde ook maar illustratie te durven geven van je mening, praktisch toegepast op de maatschappelijk, concrete problemen (zoals in scholen) die zich echt wel stellen, getuigt ook niet echt van burgerbesef, volgens mij.